API

Factuur Simpel koppelen aan uw eigen website? Ook Simpel!
Er is zelfs een API voor de gratis versie!

Download

Klik hier om de API en voorbeelden te downloaden van Github


Download

PHP

De PHP extensie cURL is hiervoor vereist.


//Collect data to send
$logo = 'https://www.factuursimpel.nl/img/logo_black_example.png';
$variables = [
  'key' => 'free',
  'option' => 'create_invoice',
  'data_type' => 'json', //or 'xml'
  'name_to' => 'Contoso B.V.',
  'address_to' => 'Verzonnenstraat 25',
  'zip_to' => '1234 AB',
  'city_to' => 'Amsterdam',
  'country_to' => 'Nederland',
  'logo_from' => $logo, //URL or Base64 encoded
  'name_from' => 'Factuur Simpel',
  'address_from' => 'Burgemeester Swartstraat 11',
  'zip_from' => '1511 BH',
  'city_from' => 'Oostzaan',
  'country_from' => 'Nederland',
  'coc_from' => '57147353',
  'vat_from' => 'NL070191426B01',
  'iban_from' => 'NL14INGB0007757828',
  'invoice_number' => '3642',
  'delivery_date' => '14-01-2016',
  'invoice_date' => '16-01-2016',
  'reference' => '234037',
  'product_ammount' => ['1', '2', '3', '4'],
  'product_description' => ['Product 1', 'Product 2', 'Product 3', 'Product 4'],
  'product_price_no_vat' => ['1,00', '2,00', '3,00', '4,00'],
  'product_vat_rate' => ['21', '12', '6', '0'],
  'bottom_notice' => 'Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over te maken onder vermelding van het factuur- en klantnummer.' . '

' . 'Kijk voor meer informatie op onze website.' ]; header('Content-type: application/pdf'); //View PDF $result_array = json_decode(createInvoice($variables), true); echo base64_decode($result_array['invoice_data']); function createInvoice($variables) { //Urlify data $variables_string = http_build_query($variables); //Initialise Connection $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, [ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_URL => 'https://www.factuursimpel.nl/api.php', CURLOPT_POST => count($variables), CURLOPT_POSTFIELDS => $variables_string, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2 ]); //Receive Results $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); //return JSON return $result; }

jQuery

De javascript library jQuery is hiervoor vereist.


var logo = 'https://www.factuursimpel.nl/img/logo_black_example.png';
var variables = {
  key: 'free',
  option: 'create_invoice',
  data_type: 'json', //or 'xml'
  name_to: 'Contoso B.V.',
  address_to: 'Verzonnenstraat 25',
  zip_to: '1234 AB',
  city_to: 'Amsterdam',
  country_to: 'Nederland',
  logo_from: logo, //URL or Base64 encoded
  name_from: 'Factuur Simpel',
  address_from: 'Burgemeester Swartstraat 11',
  zip_from: '1511 BH',
  city_from: 'Oostzaan',
  country_from: 'Nederland',
  coc_from: '57147353',
  vat_from: 'NL070191426B01',
  iban_from: 'NL14INGB0007757828',
  invoice_number: '3642',
  delivery_date: '14-01-2016',
  invoice_date: '16-01-2016',
  reference: '234037',
  product_ammount: ['1', '2', '3', '4'],
  product_description: ['Product 1', 'Product 2', 'Product 3', 'Product 4'],
  product_price_no_vat: ['1,00', '2,00', '3,00', '4,00'],
  product_vat_rate: ['21', '12', '6', '0'],
  bottom_notice: 'Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over te maken onder vermelding van het factuur- en klantnummer.' + '

' + 'Kijk voor meer informatie op onze website.' }; createInvoice(variables, function (result) { $('body').append(result); }); function createInvoice(variables, callback) { //Initialise Connection $.ajax({ type: "POST", url: 'https://www.factuursimpel.nl/api.php', data: variables, success: function (result) { //View JSON callback(result); } }); }

Javascript

Geen aditionele library vereist.


var logo = 'https://www.factuursimpel.nl/img/logo_black_example.png';
var variables = {
  key: 'free',
  option: 'create_invoice',
  data_type: 'json', //or 'xml'
  name_to: 'Contoso B.V.',
  address_to: 'Verzonnenstraat 25',
  zip_to: '1234 AB',
  city_to: 'Amsterdam',
  country_to: 'Nederland',
  logo_from: logo, //URL or Base64 encoded
  name_from: 'Factuur Simpel',
  address_from: 'Burgemeester Swartstraat 11',
  zip_from: '1511 BH',
  city_from: 'Oostzaan',
  country_from: 'Nederland',
  coc_from: '57147353',
  vat_from: 'NL070191426B01',
  iban_from: 'NL14INGB0007757828',
  invoice_number: '3642',
  delivery_date: '14-01-2016',
  invoice_date: '16-01-2016',
  reference: '234037',
  product_ammount: ['1', '2', '3', '4'],
  product_description: ['Product 1', 'Product 2', 'Product 3', 'Product 4'],
  product_price_no_vat: ['1,00', '2,00', '3,00', '4,00'],
  product_vat_rate: ['21', '12', '6', '0'],
  bottom_notice: 'Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over te maken onder vermelding van het factuur- en klantnummer.' + '

' + 'Kijk voor meer informatie op onze website.' }; createInvoice(variables, function (result) { document.body.innerHTML += result; }); function createInvoice(variables, callback) { var http = new XMLHttpRequest(); var url = "https://www.factuursimpel.nl/api.php"; //De data POST geschikt maken var out = new Array(); for (key in variables) { out.push(key + '=' + encodeURIComponent(variables[key])); } var params = out.join('&'); //Verbinding Initialiseren http.open("POST", url, true); http.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); http.send(params); http.onreadystatechange = function () { if (http.readyState === 4 && http.status === 200) { //View JSON callback(http.responseText); } }; }